Maak deel uit van grootse demo en denkoefening in klimaatneutraal maken Blauwe Economie | Compendium Coast and Sea

Maak deel uit van grootse demo en denkoefening in klimaatneutraal maken Blauwe Economie

Ben jij van dichtbij of ver betrokken bij de Blauwe Economie in de Noordzee en/of de Baltische Zee? Ben je actief in een bedrijf of in financing, werkzaam bij de overheid of in de wetenschap? Iedereen welkom op de Mission Arena in Göteborg (Zweden)! Binnen het EU project BlueMissionBANOS wil men met dit grootse evenement van 14 tot en met 16 november alle stakeholders inspireren, betrekken en ondersteunen in het koolstofneutraal en circulair maken van de Blauwe Economie tegen 2030 – in lijn met de doelstellingen van de EU Mission Ocean.

Wat te verwachten op een Mission Arena?

Via interactieve sessies, workshops, pitching events, demonstraties en studiebezoeken, dienen Mission Arena’s als een laboratorium om (1) de weg te effenen naar innovatieve oplossingen, (2) lokale, regionale en nationale benaderingen te tonen die een overgang creëren naar een circulaire, koolstofneutrale blauwe economie in de Oostzee en de Noordzee, en (3) concrete succes voorbeelden van Mission Ocean tonen in het gebied.  Als hoofdthema’s komen telkens aan bod:

  • Blauw voedsel, biorijkdommen, biotechnologie
  • Aquacultuur (van lage trofische niveau’s)
  • Oceaan- en kustplannen in de regio
  • Oplossingen met meervoudig gebruik
  • Hernieuwbare energie
  • Betrokkenheid van burgers

Hoe bijdragen aan deze oefening?

Samen onderzoeken de deelnemers welke bestaande technische oplossingen er zijn, en welke innovatiehiaten de uitdaging vormen. Ook wordt bekeken hoe men dit alles kan financieren, welke de meest geschikte bedrijfsmodellen zijn, en hoe regelgeving dit proces kan versnellen. Natuurlijk zijn deze events ook belangrijk voor matchmaking, showcasing en networking (B2S, B2B, B2G, C2B&G&S).

Het programma omvat een breed scala aan formats. Denk aan demonstraties van innovatieve oplossingen binnen, buiten en in het water in de haven van Göteborg, co-creatie en samenwerkingsactiviteiten zoals hackathons, workshops etc., pitching sessies en investeerdersgesprekken, presentaties door enablers in de blauwe transitie naar koolstofneutraliteit, en activiteiten waarbij burgers mee betrokken worden.

Eerste in reeks van vijf

Deze Mission Arena in Göteborg richt zich vooral op de lokale en regionale gemeenschappen van Zuid-Noorwegen, Zuidwest-Zweden, Oost-Denemarken en Noordwest-Duitsland. Maar deelnemers uit andere regio’s zijn zeker ook welkom om er inspiratie te vinden en contacten te leggen. Deze Mission Arena is trouwens de eerste in een reeks van vijf. In het najaar van 2024 organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee de derde in de reeks, en zal de focus liggen op de Noordzee-regio.

Registreren kan vanaf nu

Schrijf je nu in om jouw plaatsje in Göteborg veilig te stellen. Zo kun je de talrijke workshops meemaken die actoren uit industrie, politiek, wetenschap en het maatschappelijk middenveld organiseren om je te inspireren de nodige acties te ondernemen de zeeën en binnenwateren in de Oostzee- en Noordzeeregio te herstellen.

Let op - als je geïnteresseerd bent in het pitchen van een eigen idee, project of actie of het hosten van een beursstand in de Mission Arena - geef dit dan aan bij je registratie.