Departement Landbouw en Visserij presenteert nieuwe cijferwebsite naast 2020 editie van LARA en VIRA | Compendium Coast and Sea

Departement Landbouw en Visserij presenteert nieuwe cijferwebsite naast 2020 editie van LARA en VIRA

Het tweejaarlijkse landbouwrapport (LARA2020) en Visserijrapport (VIRA2020) zijn reeds geruime tijd het standaardwerk wat betreft referentiecijfers en feiten over de Vlaamse landbouw- en visserijsector. Net als bij voorgaande edities vertrekt men ook nu vanuit een centraal thema. Zo zijn beide rapporten opgebouwd rond vier sleutelbegrippen die de sectoren vandaag kenmerken: verandering, voedseleconomie, verbinding en veerkracht. Naast het analytisch gedeelte worden de verschillende hoofdstukken gescheiden door portretten van sectorvertegenwoordigers die een blik werpen op hun sector.

Uit het Landbouwrapport blijkt vooral dat de Vlaamse land- en tuinbouw nog steeds een belangrijke economische sector is, gekenmerkt door innovatie, specialisatie en verbreding. Wel worden er grote inkomensverschillen vastgesteld tussen de verschillende sectoren en is er een grote volatiliteit over de verschillende jaren heen, daarnaast zijn er ook grote verschillen tussen de bedrijven in eenzelfde sector.

Voor meer informatie en het volledige rapport, klik hier.

Het Visserijrapport toont aan dat de Vlaamse visserij niet ongevoelig was voor de gevolgen van de Brexit en de Coronacrisis. De zeevisserijvloot bestaat in 2020 uit 64 commerciële vaartuigen, goed voor een aanvoer van 18.306 ton en een aanvoerwaarde van 74,3 miljoen euro. Vooral pladijs (20%) en tong (15%) hebben een belangrijk aandeel in het aanvoervolume. De Vlaamse rederijen zijn doorgaans familiebedrijven met één vaartuig. Er zijn 370 erkende zeevissers.

Voor meer informatie en het volledige rapport, klik hier.

Tot slot werd parallel aan de lancering van de rapporten een nieuwe thematisch opgebouwde cijferwebsite gelanceerd. Deze nieuwe website moet toelaten om op een efficiënte manier de meest actuele cijfergegevens over beide sectoren te bekomen. U kan de nieuwe website hier consulteren.

(c) Afbeelding: Pedro Rappé (yesartstore.com/pedro-rappe)