Over het Compendium | Compendium Kust en Zee

Over het Compendium

Hier vindt u meer informatie omtrent het procesverloop en de doelstellingen van het Compendium voor Kust en Zee (Over het Compendium; Expertengroep) alsook over de publicaties, intiatieven en projecten waarvoor het Compendium tot dusver een bijdrage heeft geleverd (Impact; Gebruikersgetuigenissen).