Aantal tewerkgestelde personen in landbouwbedrijven in de kustzone | Compendium Kust en Zee