Blauwe Economie en Innovatie | Compendium Kust en Zee

Blauwe Economie en Innovatie

De Blauwe Economie is een multi-sectoraal en steeds dynamisch evoluerend deel van de algemene economie, waaronder nieuwere sectoren zoals hernieuwbare offshore energie en blauwe biotechnologie, zij aan zij staan met meer traditionele sectoren als visserij en scheepvaart. Breder dan louter het economische aspect, kan gesteld worden dat de Blauwe Economie niet alleen de industrieën omvat, maar ook de natuurlijke rijkdommen en ecosysteemdiensten die de oceaan levert (zoals zeevoeding of CO2-captatie). De oceaan en bijhorende economie worden als noodzakelijk beschouwd om de milieu- en klimaatdoelstellingen te halen. In deze context is de Blauwe Economie ook een essentieel element bij het streven naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die zijn gedefinieerd in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. In het merendeel van de sectoren van de Blauwe Economie vallen in de periode 2009-2018 sterke groeicijfers op te tekenen. Innovatie is cruciaal om zowel de gevestigde als de opkomende mariene en maritieme sectoren op een duurzame manier te laten groeien.

In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de Blauwe Economie in het Belgische Deel van de Noordzee. Een ruimtelijk overzicht kan teruggevonden worden onder het ‘Kustportaal’. Voor de gedetailleerde informatie over specifieke sectoren binnen de Blauwe Economie wordt verwezen naar de relevante gebruikersfuncties en hun Themateksten.