European Marine Board lanceert beleidsinformerende nota rond in situ oceaanobservaties | Compendium Kust en Zee

European Marine Board lanceert beleidsinformerende nota rond in situ oceaanobservaties

Op het hoogste politieke niveau wordt momenteel veel aandacht geschonken aan acties en oplossingen die de aanhoudende aantasting van de gezondheidstoestand en de productiecapaciteit van de oceaan kunnen doorbreken. Maar "wat je niet kunt meten, kun je ook niet beheren" en gepaste informatie over de oceaan, gebaseerd op systematische en duurzame in-situ-observaties, zal een integrerend onderdeel vormen van het ontwerp en de evaluatie van die acties en oplossingen. Als we de oceaan willen integreren in het "internet van de dingen", zullen er ook voortdurend "dingen" in de oceaan aanwezig moeten zijn, zo stelt de nota.

De nieuwe beleidsinformerende nota van de European Marine Board (EMB) zoomt in op in situ oceaanwaarnemingen. De nota behandelt ondermeer de voordelen, de uitdagingen op het gebied van financiering en bestuur, en de investeringen die nodig zijn voor de transformatie en duurzaamheid van de praktijk. In situ-observaties van de oceaan omvatten alle oceaan-, zee- of kustobservaties en vormen een aanvulling op observaties via teledetectie (bv. van satellieten). In de nota wordt voorgesteld in-situ-oceaanwaarnemingen te erkennen als een infrastructuur die gegevens van algemeen belang genereert en die passende gegevens en informatie oplevert ter ondersteuning van een duurzame ontwikkeling, de "Green Deal" en een duurzame blauwe economie. Tevens wordt aanbevolen een proces op gang te brengen om de kosten en de prestaties van het systeem te evalueren en de economische en milieuvoordelen ervan in kaart te brengen. Er wordt ook gesteld dat het in-situ observeren van de oceaan moet voortbouwen op Europese en wereldwijde coördinatie-inspanningen, partnerschappen met de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld, en een verdere integratie met satellietwaarnemingen en -modellen.

Deze beleidsinformerende nota is het resultaat van een ad-hoc werkgroep die door de European Marine Board is opgericht om het thema van de in-situ-oceaanobservatie te behandelen in het licht van het VN-decennium van de oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling (UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development) en het begin van het “tijdperk van de digitale oceaan” (Age of the Digital Ocean). De nota heeft tot doel nationale en Europese beleidsmakers, financiers en personen die het beleid beïnvloeden, de G7 en de G20, en VN-agentschappen zoals de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO te informeren.

 

De nota rond in situ oceaanobservatie kan gedownload worden via deze link.