Evolutie van de Belgische vissersvloot naar aantal vaartuigen | Compendium Kust en Zee