Evolutie van de Belgische vissersvloot naar capaciteit en vermogen | Compendium Kust en Zee