Goederenoverslag in de Vlaamse havens (in 1.000 ton) | Compendium Kust en Zee