Militair gebruik | Compendium Kust en Zee

Militair gebruik

In het Belgisch deel van Noordzee (BNZ) en in het kustgebied vinden geregeld militaire activiteiten en oefeningen plaats. Ter hoogte van de kust van Knokke-Heist op de ondiepe zandplaat van de Paardenmarkt bevindt er zich tevens een stortplaats van oorlogsmunitie uit de Eerste Wereldoorlog. In de thematekst wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis inzake beleid en ruimtegebruik, alsook socio-economische gegevens, de ecologische impact en maatregelen omtrent een duurzame praktijk voor deze activiteit in de kustzone en op het BNZ. Figuren en achterliggende data zijn interactief te raadplegen op het Kustportaal.