Visserij | Compendium Kust en Zee

Visserij

In 2019 bedroeg de wereldwijde productie van visserijproducten, inclusief aquacultuur, 177,9 miljoen ton (exclusief zeezoogdieren en aquatische planten). Zeevisserijproducten namen hiervan 112,2 miljoen ton voor hun rekening, waarvan 71,7% (80,4 miljoen ton) wildvangst betreft. De vloot van de Europese Unie stond in voor 5,1% van de globale visserijproductie (2019). In datzelfde jaar bedroeg de vangst van de Belgische vissers 0,4% van het Europese totaal. De Belgische vissersvloot maakt op het vlak van het aantal vaartuigen minder dan 0,1% uit van de totale Europese vloot, met een tonnage en motorvermogen die respectievelijk 0,8 en 0,6% van het Europese totaal vormen.

In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Visserij’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De internationale, Europese, federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via het ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot visserij binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.