VLIZ publiceert zijn jaarlijkse actualisering van de inventaris van het mariene onderzoekslandschap in Vlaanderen en België | Compendium Kust en Zee

VLIZ publiceert zijn jaarlijkse actualisering van de inventaris van het mariene onderzoekslandschap in Vlaanderen en België

Ieder jaar, in het kader van het Compendium voor Kust en Zee, rapporteert het compendiumsecretariaat van het VLIZ in de vorm van een beleidsinformerende nota (BIN) over de huidige stand van het marien onderzoek in Vlaanderen en België. Hierbij worden onder meer de onderzoekscapaciteit, alsook de wetenschappelijke output in kaart gebracht en wordt dieper ingegaan op internationale samenwerkingsverbanden, de geografische focus van de studiegebieden en het gebruik van onderzoeksschepen.

Uit de inventaris blijkt dat marien onderzoek leeft in België en een sterke internationale toets kent. Zo worden er momenteel (ijkpunt 16/10/2017) 115 mariene onderzoeksgroepen geïdentificeerd (methodologie zie BIN) die jaarlijks tussen de 500 en 600 peer-reviewed publicaties publiceren. In 78% van de gevallen vindt het onderzoek buiten het Belgisch deel van de Noordzee plaats en in 72% is er sprake van internationale samenwerking. Deze internationale samenwerking gebeurt voor het merendeel met de buurlanden en de VS. Ook werd in ongeveer 28% van de gevallen (2008-2016) een onderzoeksschip ingezet, goed voor een totaal van 194 verschillende onderzoeksschepen.

Met deze jaarlijkse beleidsinformerende nota tracht het VLIZ het marien en maritiem (wetenschaps)beleid, de mariene onderzoeksgemeenschap en andere belanghebbenden en betrokkenen te informeren. Deze cijfergegevens zullen verder in een ruimere context gesitueerd en besproken in het Hoofdstuk 1 van het Compendium voor Kust en Zee 2018 (release voorzien november 2018).