Grootste clusterconferentie ter wereld bezoekt Oostende | Compendium Kust en Zee

Grootste clusterconferentie ter wereld bezoekt Oostende

De 22e editie van ’s werelds grootste clusterconferentie, TCI2019, vindt dit jaar plaats in Antwerpen van 8-10 oktober. TCI 2019 richt zich op prominenten uit de overheid, het bedrijfsleven en academici. Als thema van deze editie werd gekozen voor ‘strategische clusters voor een duurzame groei – nieuwe trends en praktijken’.

Op de eerste dag van de conferentie staat er o.a. een ‘Coastal Marine Tour’ in Oostende op het programma. De focus zal liggen op hoe industrie, kennisinstituten en overheid samenwerken rond blauwe innovatie. Naast een bezoek aan de haven van Oostende, zal men ook stilstaan bij hoe meer dan 40 miljoen euro aan nieuwe investeringen vanuit de Vlaamse overheid in maritieme O&O-infrastructuur in Oostende de toekomstige groei van de blauwe economie (offshore energie, schone en autonome scheepvaart, kustbescherming, mariene aquacultuur, etc.) zullen vergemakkelijken.

Meer informatie en inschrijvingen, zie de conferentiewebsite