Infosessie publieke en private datasets Vlaamse kust | Compendium Kust en Zee

Infosessie publieke en private datasets Vlaamse kust

De Blauwe Cluster, Vlaamse Hydrografie (Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust) en het Vlaams Instituut voor de Zee organiseren op donderdag 21 oktober (15:00-17:00) een infosessie rond publieke en private datasets over de Vlaamse kust en Belgische kustwateren. De focus ligt daarbij op het huidige aanbod en de relevante processen rond deze datasets.

De infosessie is een eerste stap om de diverse datagebruikers samen te brengen en elkaars noden en verwachtingen te leren kennen. We willen op die manier een eerste beeld vormen van de verantwoordelijkheid en rol van elke onderneming, overheid of onderzoeker binnen de dataketen. 

Wie deelneemt, zal na afloop een beter zicht hebben op de processen die spelen rond publieke en private datasets en -producten. Hiermee willen we een basis leggen voor gezamenlijke initiatieven of oplossingen om meervoudig datagebruik mogelijk te maken.

Programma
Het event is opgebouwd rond een aantal boeiende presentaties van De Blauwe Cluster, Otary, Vlaamse Hydrografie en VLIZ.  Deelnemers krijgen ruim de kans om vragen te stellen en in dialoog te gaan. Op het einde wordt ook een netwerkreceptie voorzien.

15:00 - Inloop met koffie
15:15 - Inleiding - rol en belang van data in innovatieprojecten | Lien Loosvelt (De Blauwe Cluster)
15:30 - Gebruik van data door bedrijven in de blauwe economie - praktijkvoorbeeld offshore windparken | Kevin Lammertyn (Otary)
15:50 - Wegwijs in en toegang tot hydrografische en hydrometeorologische data in de Belgische Noordzee | Koen Vanstaen (Vlaamse Hydrografie)
16:10 - Wetenschappelijk databeheer en dataproducten voor onderzoek en innovatie | Lennert Tyberghein (VLIZ)
16:30 - Netwerkmoment
17:00 - Einde

Wanneer
donderdag 21 oktober 2021 van 15u tot 17u

Waar
VAC Brugge, Koning Albert I Laan 1-2, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

Voor wie
De infosessie richt zich op alle actoren die betrokken zijn bij het inwinnen van data op het Belgische deel van de Noordzee. Daartoe behoren parkontwikkelaars, operatoren van windparken, aquacultuurbedrijven, studiebureaus, offshore aannemers, mariene wetenschappers, surveybedrijven, aggregatoren, overheden en leden of partners van De Blauwe Cluster die betrokken zijn bij datagedreven innovatieprojecten.

Deelnamekost
Deelname is gratis voor de leden en partners van De Blauwe Cluster, voor overheidsdiensten en voor speciale genodigden. Alle andere geïnteresseerden betalen € 150.

Opgepast: het aantal plaatsen is beperkt tot 28 deelnemers. Inschrijven is verplicht en kan tot 15 oktober via het registratieformulier.

Nog vragen?
Neem contact op met Lien Loosvelt: lien.loosvelt@blauwecluster.be | +32-(0)472-59 91 20