Save-the-date: 10de editie van het Vlaams Aquacultuur Symposium | Compendium Kust en Zee

Save-the-date: 10de editie van het Vlaams Aquacultuur Symposium

Het Vlaams Aquacultuur Platform (VAP) werpt in zijn 10de editie van het Vlaams Aquacultuur Symposium een blik op de verduurzaming van de sector.

Niet alleen Europa stuurt de industrie met de Green Deal richting “vergroening”, maar ook de consument gaat milieubewuster voeding aankopen. In aquacultuur heeft het gebruik van water, energie, voedsel, … een impact op het milieu. Hoe kan je deze impact verminderen? Kan je duurzaamheid meten? Wat is de economische waarde? Kan je door samenwerking beter presteren? Deze en andere vragen zullen aan bod komen op het symposium. Professor Grant Stentiford, specialist aquatische voedselproductie bij CEFAS (Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science) is de keynote speaker van dienst. Hij zal ingaan op de vraag of het mogelijk is om meer te produceren met minder schade of risico's voor mens en milieu. Daarnaast inspireren nog een 5-tal sprekers van eigen bodem over verduurzaming in aquacultuur.

De organisatie is dit jaar in handen van De Blauwe Cluster en het VLIZ. Het symposium wordt georganiseerd met dank aan steun vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

PRAKTISCH

Datum: vrijdag 29 oktober 2021 (namiddag)

Locatie: BlueBridge, Oostende

Registratie: deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link

Programma: het definitieve programma volgt begin oktober