Save the date - FUST Ocean event op 14 en 15 mei | Compendium Kust en Zee

Save the date - FUST Ocean event op 14 en 15 mei

Sinds de formele start van de samenwerking tussen UNESCO en Vlaanderen in 1998 heeft het Flanders-UNESCO Trust Fund voor de ondersteuning van UNESCO's activiteiten op het gebied van wetenschap (FUST) middelen beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van UNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma (IHP), Mens en de Biosfeer programma (MAB) en de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). FUST wordt mede ondersteund door het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

Het komende FUST Ocean evenement zal een opmerkelijke gelegenheid bieden om de resultaten te belichten die dankzij FUST mogelijk werden gemaakt in aanwezigheid van gasten uit partnerlanden en betrokken internationale organisaties. Het evenement zal zich toespitsen op de recente resultaten en effecten van lopende belangrijke projecten in verband met oceanen en kustgebieden, zoals:

  • OceanTeacher Global Academy, IOC's vlaggenschipproject voor capaciteitsontwikkeling;    
  • De Caribische mariene Atlas;
  • Gegevens- en informatienetwerk in het zuidoostelijke deel van de Stille Oceaan ter ondersteuning van een geïntegreerd beheer van kustgebieden;
  • Biosfeerreservaten als instrument voor kust- en eilandbeheer in het zuidoosten van de Stille Oceaan;
  • Ontwikkeling van informatieproducten en -diensten voor oceaanbeoordelingen.

De projectcoördinatoren van de begunstigde regio's zullen aanvullende informatie over hun project verstrekken en zijn ook beschikbaar voor vragen.

Het evenement is beperkt toegankelijk, maar parallel aan het event loopt er een expo geschikt voor onderzoekers, ambtenaren en het brede publiek dewelke wel vrij toegankelijk is. Deze expo loopt van maandagnamiddag 14 mei tot en met vrijdagmiddag 18 mei.

Beide luiken van dit event vinden plaats in het Vlaamse Overheid Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Het FUST Oceans evenement wordt mede georganiseerd met steun van het Vlaams Marien Instituut (VLIZ). Indien hier meer informatie over gewenst is, kan u mailen naar: fustocean@iode.org